Nowe zapiski w kronice OPTY

Kochani !

Zapraszamy do odwiedzenia strony Kroniki Grupy OPTY  TOM 7  Rok 2019, gdzie w wersji elektronicznej publikujemy
zapisy najważniejszych wydarzeń z życia Grupy, wykonane przez Andrzeja Medyńskiego, klasyczną metodą kronikarską,
w opasłym siódmym już tomie naszej historii.
Tytan pracy ten nasz Prezes !.
Dziękujemy w imieniu naszym i potomnych :).