Rada Grupy

GRUPA OPTY

Zgodnie z wymogami prawa dnia 17.12.2003 roku dokonano wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000184028.

1. Nazwa:

„Grupa Opty” – Stowarzyszenie im. Lecha Wierusza

NIP:  9271958062
REGON:  970053979

2. Adres:

ul. Piłsudskiego 39/41, 66-200 Świebodzin

3. Adres do korespondencji:

Andrzej Medyński
„Grupa Opty”- Stowarzyszenie im. L. Wierusza
ul. Królowej Marysieńki 19 m 74
02 – 954 Warszawa

4. Władze „Grupy Opty”:

Rada „Grupy Opty”:

prezes: Andrzej Medyński
z-ca: Zbigniew Łyczakowski
sekretarz: Elżbieta Medyńska
skarbnik: Maria Dziubińska
rachunkowość: Renata Szymonek
członek: Romualda Łoza
członek: Mirosława Lipińska


Komisja Rewizyjna:

przewodniczący: Jerzy Jaszczak
członek: Gabriela Gościniak
członek: Jacek Teodziecki
członek: Małgorzata Koziorowska
członek: Dorota Kruczek