Wiktor Dega – życie i dzieło.

          Człowiek i zdrowie. Wiktor Dega – życie i dzieło.

 W dniach 8 -9 listopada odbyła się w Poznaniu Ogólnopolska Konferencja Naukowa  pt.: „Człowiek i zdrowie. Wiktor Dega – życie i dzieło”.

Jej organizatorami byli; Wydział IV Nauk Medycznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.  Honorowy patronat objął Prezydent Miasta Poznania  Jacek Jaśkowiak oraz  ośmiu Rektorów Poznańskich Uczelni.  Jest pierwszą z cyklu ogólnopolskich konferencji promujących wybitnych poznaniaków – Zasłużeni dla nauki.

PTPN tak uzasadniało wybór pierwszego bohatera:

„Profesor Dega – wielki ortopeda, powstaniec wielkopolski, żołnierz 1939 roku, powstaniec warszawski, rektor Poznańskiej Akademii Medycznej, pionier nowoczesnej, kompleksowej rehabilitacji medycznej nie tylko w Polsce, ale i na świecie był niezwykłą postacią, którego idee przetrwały do dzisiaj. Będą prezentowane osiągnięcia Profesora Degi i Jego znacząca rola jaką odegrał w rozwoju ortopedii i rehabilitacji. Nie zabraknie wspomnień uczniów  Pana Profesora, a  od Najbliższych dowiemy się jakim był ojcem i dziadkiem. Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny.
Na  zakończenie słowa córki Pana profesora – Barbary: … jesteśmy wdzięczni i szczęśliwi, że pamięć o Ojcu żyje do dziś i że Jego dzieło jeszcze dalej trwa.

 

Otrzymałem bezpośrednie zaproszenie od Pani prof. dr hab. Ewy Florek – przewodniczącej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk bym zabrał głos w pierwszym dniu jako pacjent, gdyż Ośrodek w Świebodzinie, to wierna realizacja idei Profesora Degi, którą wcielali dr Leśkiewicz, a potem przez 30 lat doktor Lech Wierusz wraz z Zespołami tak oddanych nam Współpracowników.

Szczególnie wysoko ocenił mój wkład – napisanie dwóch książek – Pan Profesor Tomasz Kotwicki, więc starałem się godnie zaprezentować nasze środowisko.

P.S. W domu długo i smacznie wspominaliśmy to wielkie wydarzenie, ale niestety marcinkowskie rogale się skończyły, wtedy przystąpiłem do pisania na naszej www.opty.info.
I jeszcze jedna uwaga; Ela była tak zaaferowana moim wystąpieniem, że nie cyknęła ani jednego zdjęcia, musicie nam uwierzyć.

Materiały i zdjęcia z Konferencji:

  1.  List z zaproszeniem do wzięcia udziału w Konferencji.
  2.  Program Konferencji.
  3.  Tekst mojego wystąpienia.
  4.  Prezentacja zdjęć ilustrująca moją wypowiedź.
  5.  Zestaw zdjęć z pierwszego  i  drugiego dnia obrad oraz ze zwiedzania wystawy
    prezentującej 
    ogromną ilość zachowanych zdjęć i dokumentów z życia Profesora Wiktora Degi.