LUDZIE

Prezentujemy wybrane sylwetki naszych znakomitych lekarzy, nauczycieli i wychowawców z LORO
oraz wspaniałych kolegów z Grupy OPTY.