2013.05.21 – Wykład Janki Ochojskiej na UW

WYKŁAD JANKI OCHOJSKIEJ NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

21 maja 2013 roku nasza Koleżanka, Szefowa PAH  Janeczka Ochojska wygłosiła na Uniwersytecie Warszawskim w Sali Audytorium Maximum przy Krakowskim Przedmieściu

wykład  pt.:  „Pomoc humanitarna – zadania i wyzwania”.

Był  to  100  wykład  w cyklu:  „ 8  wykładów  na  Nowe  Tysiąclecie”.

Mieliśmy wielką przyjemność wysłuchania bardzo interesującego wykładu, w którym Janeczka przedstawiła przede wszystkim cały system w jakim działają organizacje pomocowe i humanitarne na świecie. Ukazała mapę obszarów, gdzie z uwagi na wydarzenia ( wojny, klęski żywiołowe i kataklizmy) istnieje największe zapotrzebowanie na pomoc humanitarną
– tak materialną jak i organizacyjną. A potem podała zasady jakimi zgodnie z umowami międzynarodowymi kierują się te organizacje w działaniu pomocowym, – przede wszystkim neutralnie i niezależnie. Istnieje światowy system tzw. „klasterów”, czyli dziedzin w obszarach których działają dane organizacje, oraz system informacji o charakterze i przestrzeni działania poszczególnych z nich. Następnie przedstawiła umiejscowienie Polskiej Akcji Humanitarnej w tym systemie, wraz z przykładami akcji przez nią przeprowadzonych:
Grozny w Czeczenii, tsunami w Sri Lance i w Japonii po trzęsieniu ziemi, na Haiti też po trzęsieniu ziemi, obecnie Sudan i Somalia, oraz uruchamiana akcja pomocowa w ogarniętej wojną Syrii. PAH działa najczęściej w „klasterze” zaopatrzenia w wodę.

Przed wykładem, –  pomysłodawca całego cyklu,  prof. dr hab. Piotr Węgleński – biolog i genetyk, w latach 1999 – 2005 rektor UW ,  dokonał  krótkiej prezentacji osiągnięć i dokonań osobistych Janiny Ochojskiej i Jej PAH – u.
Po wykładzie w pięknej Sali Złotej w Pałacu Kazimierzowskim, – gmachu gdzie mieści się rektorat UW odbył się koktajl z okazji 100 wykładu. Jego Magnificencja profesor Marcin Pałys, obecny rektor UW wzniósł okolicznościowy toast.
Wykłady odbywają się w roku akademickim w każdy trzeci wtorek miesiąca, wstęp jest wolny.

Warszawa, 22.052013 r.
Elżbieta i Andrzej Medyńscy.