2007.10.05 – Annały Złotego Wieku III

ANNAŁY ZŁOTEGO WIEKU III

Tegoroczny wielki program Annały III realizowany przez Świebodziński Dom Kultury, a sfinansowany przy współudziale Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności stanowił dla nas O-ptymistów kontynuację ubiegłorocznych Annałów II, gdyż miał dotyczyć kolejnej niezwykłej osobowości Wielkiego LORO z naszych lat, a mianowicie życia i dokonań Pana Magistra Zenona Piszczyńskiego.

Prace nad realizacją projektu Annały III rozpoczęto kilka lat wcześniej poprzez mozolne kopiowanie i przenoszenie materiałów ze starych taśm filmowych tzw. 16-ki na zapis cyfrowy, czyli w formie plików komputerowych. Prace prowadzili panowie: Stanisław Mosiejko i syn Pana Magistra – Mirosław Piszczyński.

Nad realizacją projektu ze strony Domu Kultury pieczę miała pani Beata Czechowska.

– doniesienia prasowe:
Gazeta Lubuska,
Gazeta Dzień Za Dniem.

Planowane pamiątkowe wydawnictwo miało obejmować:

– książeczkowe wydanie wspomnień o Panu Magistrze,
– kopie na 4 płytach DVD „Kronik Świebodzińskich” z lat 1964 do 81.

Aktywny udział w przygotowaniach publikacji odegrali Przyjaciele i Sympatycy „Grupy OPTY”. W książce jest szereg naszych wspomnień.

Annały III zainaugurowały IX rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Obejmowały trzy spotkania:

  • 5 października o godz. 16 w Domu Kultury w Świebodzinie wykład o życiu i dokonaniach Pana Magistra Piszczyńskiego wygłosił Andrzej Medyński, przy współudziale dr Wandy Kotwickiej, Ryszarda Anyszko i Marii Murkowskiej. Wykład ilustrowany był zdjęciami z minionych lat oraz projekcją fragmentu „Kronik Świebodzińskich”.
    Po wykładzie zaprezentowano pamiątkowe niezwykle starannie przygotowane wydawnictwo Annały III.
  • 18 października o godz. 16 w Domu Kultury w Świebodzinie wykład prof. dr hab. Jerzego Piotra Majchrzaka: „Życie kulturalne i artystyczne Świebodzina w przeszłych czasach” oraz pokaz Świebodzińskich Kronik Filmowych”.
  • 25 października o godz. 16 w Domu Kultury w Świebodzinie wykład Sylwestra Wierzbickiego poświęcony powojennej historii Świebodzina oraz kolejna prezentacja „Świebodzińskich Kronik Filmowych”.

Wykład inauguracyjny, który miałem przyjemność wygłosić, zaszczyciła obecnością małżonka Pana Magistra Pani Stanisława Piszczyńska z Rodziną oraz inni Wspaniali Goście, miał on nadzwyczajną oprawę: Chór Domu Kultury „Niezapominajki” odśpiewał tradycyjne „Gaudeamus…”.
Po wykładzie były podziękowania, miłe słowa i bukiety kwiatów. Goście otrzymali Annały III.

A później na zakończenie uroczystości Świebodzińscy Seniorzy pod wodzą Pani Steni Strzelczak podjęli nas Optymistów i naszych Przyjaciół z LORO w Klubie Seniora przy Świebodzińskim Domu Kultury, była kawa, herbata, wspaniałe ciasto oraz niezwykle serdeczna atmosfera – i tak niestety znów za szybko dobiegł końca ten magiczny wieczór.
Nasze kwiaty zostały złożone na grobie Pana Magistra, a koleżanka Agnieszka zapaliła w naszym imieniu znicze pamięci.

opracowanie: Andrzej Medyński,
zdjęcia: Zenon Sokół i Andrzej Medyński