2019 – Wilno

45 Zlot Grupy OPTY – Wilno  11 – 16 września 2019

Warszawa – 11.09.2019

Wilno – 12.09.2019

Wilno – 13.09.2019

Kowno – 14.09.2019

Troki – 15.09.2019

Warszawa – 16.09.2019