Leszek Paczkowski

LESZEK PACZKOWSKI

          Lech Paczkowski urodził się w 1960 r. w Międzyrzeczu, tam uczęszczał do szkoły podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego. Następnie naukę kontynuował w Warszawie w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej – obecnie Akademii Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej.
Profesor Maria Grzegorzewska od 1974 roku jest również patronem Szkoły Podstawowej , Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego przy Lubuskim Ośrodku Rehabilitacyjno- Ortopedycznym ( LORO ) w Świebodzinie.
Ukończył studia na kierunku Pedagogika Terapeutyczna w 1987 roku, a dodatkowo w późniejszym terminie studia podyplomowe na kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna APS im. Marii Grzegorzewskiej.Obecnie pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym ( MOW ) No.2 w Warszawie ul. Strażacka oraz w Ośrodku Społeczno Wychowawczym ( OSW ) No. 2 w Warszawie ul. Brożka jako wychowawca młodzieży i nauczyciel gimnazjalny.
Z uczelnią nadal jest związany będąc pracownikiem administracyjnym w Wydawnictwie APS.W świebodzińskim LORO przebywał w latach 1972 – 1973 na Oddziale Ort. I u dr A. Kotwickiego.
Tam też związał się nierozerwalnie z działalnością ZHP – naszym Szczepem Nieprzetartego Szlaku im. Kornela Makuszyńskiego – „Makusynami” pod wodzą dh Stanisława Janika. W latach 1974 do 1979 był uczestnikiem letnich obozów przysanatoryjnego szczepu w Niesulicach, a od 1980 roku jest instruktorem na tych obozach. Zawsze pełen energii, inicjator niezwykłych pomysłów i ciekawych akcji, rozśpiewany, z nieodłącznym akordeonem.
Jednym z tych pomysłów, których Leszek jest współtwórcą są od 1987 roku organizowane coroczne letnie Zloty Makuwygów w Niesulicach, czyli tych wyrośniętych nieco harcerzy rodem z LORO. Jest również inicjatorem i współzałożycielem Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji „Makuwygi”.Aktywny członek „Grupy Opty” – Stowarzyszenia im. Lecha Wiersza w Świebodzinie, uczestnik Zlotów Opty od 1981 roku.
27 marca 2005 roku w Gdyni zawarł ślub z Joanną Grzenkowicz i obecnie wychowują dwójkę dzieci: Agatkę i Jędrusia.