Regina Gill

REGINA GILL ( 1920 – 2000 )

          Regina Gill z domu Kępka, urodziła się dn. 07.12 1920 r w Warszawie, zmarła 29.10.2000.

Była mamą naszego przyjaciela i kolegi Tomka Gilla i poprzez niego trafiła do naszej Grupy. Zwana Mamą lub Ciocią Gillową, jedyna z rodziców, która całkowicie wtopiła się w nasze środowisko. Niezwykle oddana „matkowała” nam na wielu wycieczkach i zlotach ale i również prywatnie.

Była jedynaczką, uczęszczała do szkoły muzycznej w klasie fortepianu, jednak z uwagi na wielki kryzys w latach 30- tych musiała przerwać naukę i jako dziecko iść do pracy.

W czasie wojny mieszkała z rodzicami w Warszawie, pracowała jako pielęgniarka w Domu Ks. Boduena. W czasie Powstania Warszawskiego była sanitariuszką w szpitalu powstańczym na Śliskiej. Naukę kontynuowała na tajnych kompletach, a po wojnie ukończyła i uzyskała świadectwo dojrzałości. Następnie skończyła kurs maszynopisania i pracowała głównie w tym zawodzie. W 1953 roku wyszła za mąż za Witolda Gilla i w 1954 roku urodził się Tomek.

Pani Regina Gill, była niezwykle uczciwym i prawym człowiekiem, niezmiernie oddana ludziom i rodzinie, w bardzo ciężkich warunkach opiekowała się chorymi rodzicami, a następnie teściami wychowując równocześnie wymagające szczególnej troski dziecko. Niezwykła osobowość, wszędzie lubiana i bardzo ceniona.

Jest pochowana na Cmentarzu Komunalnym w Warszawie, na Wólce Węglowej razem z Tomkiem i swoimi rodzicami. Kwatera; W – II – 12 – 2 – 15.

Tak się złożyło, że w ostatnich latach, zwłaszcza po śmierci Tomka bardzo związaliśmy się z Ciocią Renią, została również Matką Chrzestną Andrzeja. Nam też przypadło w udziale opiekowanie się Nią oraz smutny obowiązek złożenia do grobu. Teraz porządkując dokumenty Cioci Reni i Tomka zgodnie z wolą Cioci udostępniamy je na naszej stronie.

Elżbieta i Andrzej Medyńscy