Tomasz Gill

Tomasz Gill

Tomek Gill był pierwszy z Grupy. Chociaż na zlotach zawsze stał z boku, z kamerą, z aparatem fotograficznym lub cicho śpiewał czy pogwizdywał przy gitarze. Jednak w tym biegu jakim jest życie był pierwszym z nas. Był to dla nas wielki cios. Profesor Sobociński nad grobem Tomka powiedział: „nie taka miała być kolejność, zawsze myślałem, że będzie odwrotnie”.
Tomasz, Marian Gill, ur. 08.12.1954 r w Warszawie, zmarł nagle 16.03.1985r. W LORO przebywał w latach 1969 – 1973, tam ukończył liceum i zdał maturę. Pełnił funkcję prezesa SKKT oraz był współtwórcą „Grupy Opty” i wieloletnim członkiem Zarządu. Współorganizator wielu zlotów, uczestnik wszystkich – niestety tylko dziesięciu. Staraniem „Grupy Opty” w 1985r został wydany zbiorek poezji Tomka Gilla.

16 marca 2005 minęła 20 rocznica śmierci Tomka, naszego Przyjaciela i Kolegi, Prawdziwego Optymisty. W rocznicę śmierci przypominamy życiorys Tomka napisany przez Mamę Gillową oraz fragmenty pracy Tomka z konkursu na pamiętnik. Proszę zajrzyjcie również do Kroniki z 1985r.


Opracowanie tekstów: Ela i Andrzej Medyńscy.