Słowo Prezesa nr 100 !!!

 

Drodzy  pt.  Członkowie  i  Sympatycy
„Grupy Opty”
–  Stowarzyszenia im. Lecha Wierusza
w Świebodzinie.

 


Dobiegliśmy do setki naszych oficjalnych kontaktów
– cykliczne Słowo Prezesa to (najczęściej) mój głos, ale w imieniu Rady „Grupy Opy” – do Wspaniałego Gremium Członków i Sympatyków Stowarzyszenia i innych Wychowanków LORO. Przypomnę, że pierwsza edycja słowa ogłoszona została 05.08.2004 roku, a więc od 15 lat mamy taką wirtualną możliwość kontaktu. Nakłada się na to jeszcze 45 lat współdziałania naszej społeczności zgromadzonej wokół „Grupy Opty”, a ostatnio braliśmy ponadto udział w uroczystościach 70 – lecia Ośrodka – obecnie LCO.Myślę, że Zlot nr 45 w Wilnie będzie silnym akcentem wszelkich jubileuszy.Z racji 45 – lecia Rada „Grupy Opty” zwołuję na dzień 11.09.2019 r. o godz. 20.00 – w pierwszym terminie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków i Sympatyków Stowarzyszenia im. Lecha Wierusza lub tego samego dnia – w drugim terminie, o godz. 21.00. Miejsce to samo: Warszawa, sala restauracyjna w Hotelu Patron, przy ul. Dzieci Polskich, gdzie nocujemy przed wyjazdem na zlot.

 

Prócz typowych punktów proceduralnych jak wybory odpowiednich Komisji (Skrutacyjnej, Wniosków i Uchwał) podstawowym punktem obrad będzie procedowanie nad zgłoszonym przez Radę wnioskiem o nadanie tytułu Honorowego Członka Grupy OPTY naszym Opiekunom.

 

Prosimy o nadsyłanie Waszych propozycji na pocztę: prezes@opty.info.

A więc do miłego spotkania w środę 11 września w Warszawie w Hotelu Patron.

 

Z wyrazami szacunku prezes Andrzej Medyński

Warszawa, 18.08.2019 r.