Zapraszamy na nowe strony w kronice Opty Tom 7

Zapraszamy do odwiedzenia naszej tradycyjnej kroniki, pisanej odręcznie i wyklejanej ciekawymi ilustracjami.
Znajdziemy tu przegląd najciekawszych wydarzeń w naszej Grupie, opisanych przez niezmordowanego autora tej kroniki,
działającego pod kryptonimem AMED.

Oryginał do osobistego wglądu tylko podczas Zlotów OPTY.

Dziś wersja wirtualna 🙂

Rok 2018
Rok 2019