Kronika Tom VII – ciąg dalszy …

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi stronami kroniki obejmującymi zdarzenia od początku 2017 roku
do 43 Zlotu w Poznaniu.

Zobacz