Historia najnowsza – zapisana w Kronice Tom 8

Zapraszamy do przeczytania kolejnych stron Kroniki OPTY,
opracowanych i zapisanych w Tomie 8 przez Prezesa Andrzeja M.
Najnowsze wydarzenia bieżącego 2021 roku.
Ogromny kawał roboty w tradycyjnej formie.
Link do roku 2021 – TOM 8