Opublikowano nowe strony naszej kroniki.

Zostały dodane kolejne karty kroniki Tomu VII z 43 Zlotu w Poznaniu. Zapraszamy!