Słowo Prezesa XXVII

SŁOWO PREZESA XXVII

Drodzy p.t. Członkowie i Sympatycy „Grupy Opty”
Stowarzyszenia im. Lecha Wierusza
w Świebodzinie.

 

 

Jeszcze mam w uszach szum ulic w Berlinie, a jakby przed oczami biegają różne obrazy, nie sposób jest w tak krótkim czasie uporządkować wszystkich przeżyć i wrażeń z tak wartko biegnącego spotkania z Wami i z naszymi Przyjaciółmi z LORO.

Sądzę, że tak wspaniały XXXV Zlot „Grupy Opty” adekwatny był do jubileuszu XXXV lecia naszych spotkań. To bardzo dobrze, że powstał niedosyt, – czyli będą inne kolejne spotkania.

Gratuluję i dziękuję bezpośrednim Organizatorom: Teresce i Zbyszkowi ale i dzielnej Gizeli, Eli, Danusi i Wszystkim Koleżankom i Kolegom ze szczególnym podziękowaniem za wzajemną pomoc. Nie do zapomnienia jest atmosfera spotkania, a dodatkowe utrudnienia np. demonstracja przeciw elektrowniom atomowym dodały tylko kolorytu. Dzięki temu Berlin, przez  takie mnóstwo swobodnej, roześmianej młodzieży, stał się bardziej ludzki i milszy – oczywiście to moja subiektywna ocena.

Bardzo dziękuję naszym Miłym Gościom, cieszę się ze spotkania z Rodziną Państwa Kotwickich i tak licznie zgromadzonego „Ciała Pedagogicznego”, dziękuję za miłe słowa pod naszym adresem ze strony Pana Starosty.

Niebawem ukażą się zdjęcia ze zlotowego spotkania i wpis do kroniki.
Do zobaczenia podczas kolejnego zlotu, informacje o miejscu i czasie oczywiście na naszej stronie www.opty.info.

Kolejnym wydarzeniem będzie Pielgrzymka XXXV-lecia „Grupy Opty” do Ziemi Świętej, bilety lotnicze zostały zakupione dla 16 uczestników. Relacje z pielgrzymki oczywiście będą również na naszej stronie internetowej. official zlibrary domain lib-z . Find free books

Z serdecznymi pozdrowieniami

Andrzej Medyński
Warszawa, 08.09.2009 r.