Słowo Prezesa nr 101

 

Drodzy  pt.  Członkowie  i  Sympatycy
„Grupy Opty”
–  Stowarzyszenia im. Lecha Wierusza
w Świebodzinie.

 


I tak powoli dobiegają końca obchody naszych jubileuszy
, choć nadal mam w uszach gwar wileńskiej ulicy. Wszyscy – tak sądzę, mamy w sobie radość dobrze przeżytego czasu. Bardzo dziękuję Wam – Uczestnikom 45. zlotu, za tak dobre zrozumienie i zgrane działania. Osobne podziękowania dla Pani Aliny – niezwykle ciepłego i miłego Przewodnika po Litwie. Nawet Komandor nie jest zmęczona, to dzięki obecności Małgosi rozwiązującej na miejscu wszelkie sprawy, które przypadłyby komandorowi. Serwisy zdjęciowe ukazują się systematycznie, będzie i na naszej www.opty.info, będzie i w kronice… Tymczasem nadchodzą kartki z Wilna – wysłane w ilości 42 oraz od pt. Uczestników pod adres Komandor. 

Gwoli pełnej relacji dodam, że – zyskaliśmy nowych Członków Stowarzyszenia, a są to: Małgosia Tokarska, Teresa Teodziecka, Ela Bober, Władek Michalak, a tuż po naszym powrocie akces przynależności do nas złożyła zapoznana z nami przez Staszka Rapiora kol. Anna Makowska.

 

Podczas zlotu odbyliśmy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które w swojej uchwale z okazji 45 –lecia „Grupy Opty” nadało honorowe członkostwo naszym zacnym Opiekunom, którzy stale wspierają wszelkie działania naszego środowiska.

 

Prosimy o przyjęcie tytułu Honorowego Członka: pt. Panią Zuzannę Wierusz, Panią Wandę Kotwicką, Panią Stefanię Łuczak, Państwo Marię i Ryszarda Anyszko, Państwo Zofię i Mirosława Chęcińskich, Państwo Gertrudę i Andrzeja Konoplickich oraz Pana Eugeniusza Dziewę.

 

Na zakończenie dodam, że laureatami okolicznościowych konkursów „w drodze” byli: Ula Rękoś – w konkursie o zlotach „Grupy Opty”- prowadzonym przez Zb. Łyczakowskiego oraz Renia z Krzysztofem Szymonkowie w konkursie historii Stowarzyszenia – prowadzonym przeze mnie. Dodatkowo Małgosia Tokarska w konkursie powycieczkowym nagradzała wszystkich uczestników po każdej dobrej odpowiedzi.

 

Komandorię 46 Zlotu „Grupy Opty” powierzyliśmy Uli i Wojtkowi Bernadkom,
a więc do zobaczenia za rok w Miliczu.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami prezes Andrzej Medyński
Warszawa, 25.09.2019 r.