Słowo Prezesa nr 123

   Drodzy pt. Członkowie i Sympatycy
   „Grupy Opty” –Stowarzyszenia
   im. Lecha Wierusza w Świebodzinie.

Już czas zmienić noworoczną planszę wejściową naszej strony, bo z pewnością zadomowiliśmy się na dobre w 2023 roku. Oby dla każdego z nas był naprawdę udany.

W niedzielę 22 stycznia, – to tylko zbieg okoliczności, że w Dzień Babci i Dzień Dziadka, chociaż po prawdzie większość z nas podpada pod ten wiek, spotkaliśmy się w przestrzeni wirtualnej poprzez komunikator ZOOM na zebraniu Rady i Komisji Rewizyjnej „Grupy Opty” celem ustalenia priorytetów naszej działalności na obecny rok.

Głównymi punktami programowymi będzie coroczny zlot – tym razem do Zabrza zapraszają Renia i Krzysztof, a potem jesienią planujemy poprzez starania Janeczki wyjazd naszej grupy do Strasburga z wizytą w siedzibie Parlamentu UE.

Rozważaliśmy również zgłoszoną wcześniej propozycję organizacji spotkania rekreacyjnego w Gościmiu,
w tamtejszym Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym, ale podtrzymując tę myśl proponujemy umiejscowienie tam naszego 49 zlotu w roku przyszłym. Jeśli macie inne pomysły piszcie, bo Stowarzyszenie to nasza zbiorowa działalność.

W listopadzie ub. roku – dokładnie 14, minęła 100. rocznica urodzin mgr Zenona Piszczyńskiego, uważanego za drugi filar tandemu Wierusz – Piszczyński, który z lokalnego wyprowadził Świebodziński Ośrodek do rangi światowej w drugiej połowie ubiegłego wieku. Lata 60 i 70 były okresem największego rozkwitu i wielu spośród naszej społeczności przebywało w tym czasie w Ośrodku na leczeniu. Na tę okazję zmontowałem film z moich materiałów archiwalnych (fotografie, filmy ze zlotów, fragmenty Świebodzińskich Kronik Filmowych p. Zenona Piszczyńskiego z komentarzem z materiałów źródłowych Annałów III) i podczas zebrania odbyła się jego premiera. Po drobnych poprawkach postaramy się udostępnić film całej społeczności na stronie Grupy Opty na Facebook’u.

Podjęliśmy decyzję, by wystąpić do Zarządu LCO w Świebodzinie z propozycją nadania imienia Zenona Piszczyńskiego nowo budowanemu Blokowi Rehabilitacyjnemu, w ten sposób utrwalić dla potomności tę wspaniałą postać. Nazwisko mgr Zenona Piszczyńskiego jako patrona Bloku Rehabilitacyjnego to dopełnienie tandemu do nazwy LCO im. Dra Lecha Wierusza.

Apeluję do Was, jako Wychowanków LORO (z wszystkimi historycznie zmienianymi nazwami) byście współuczestniczyli w naszych staraniach. Piszcie do Zarządu LCO listy poparcia, im większy rozgłos, tym możemy się spodziewać większego nagłośnienia i oddźwięku. Mamy dowód, że pani Prezes Elżbieta Kozak i Zarząd LCO pozytywnie odnoszą się do historii, świadczy o tym tablica upamiętniająca organizatora i pierwszego dyrektora Mirosława Leśkiewicza, odsłonięta w 2015 roku w holu wejściowym Ośrodka.

Na zakończenie, dla ułatwienia jak zawsze podaję numer naszego konta w Banku Spółdzielczym Siedlec,
rok się zaczął, więc pora na uregulowanie składek – Nr.: 70 9660 0007 0020 4987 2000 0010

Z serdecznymi pozdrowieniami – prezes Andrzej Medyński.
23.01.2023 r.