Jednym tchem – wentylacja domowa

   Drodzy pt. Członkowie i Sympatycy
   „Grupy Opty” –Stowarzyszenia
   im. Lecha Wierusza w Świebodzinie.

 

Rozmowa z Andrzejem Medyńskim – prezesem Grupy Opty, autorem książek, mężem i ojcem,
a także pacjentem korzystającym z domowego leczenia respiratorem. 

Chociaż od początku życia zmagał się z problemami zdrowotnymi,
to jednak nie stanęły mu na przeszkodzie, by dzielnie realizować swoje marzenia.

Wywiad przygotowany przez Stowarzyszenie JEDNYM TCHEM:
 https://jednymtchem.pl/respirator-to-czesc-mojej-garderoby-wywiad-z-pacjentem-wentylowanym-mechanicznie-w-domu/