I nareszcie jest tak długo wyczekiwana wspaniała wiosna ..

I NARESZCIE JEST TAK DŁUGO WYCZEKIWANA WSPANIAŁA WIOSNA …

I nareszcie jest tak długo wyczekiwana wspaniała wiosna – ożywczo oddziaływująca na wszystko co żyje, porażająca zmysły, dająca nadzieję, wzmocnienie sił do realizacji zamierzeń i planów.

Życzę więc Wszystkim p.t. Opty-mistkom i Opty-mistom wielu dokonań i jak najwięcej szczęśliwych chwil tej wiosny.

Ale wiosna i maj to też i praca, – mam tu na uwadze Uniwersytet Złotego Wieku w Świebodzinie. Dlaczego akurat wymieniam tę szacowną instytucję?
Mamy bowiem wielki zaszczyt i olbrzymie wyróżnienie, jako członkowie „Grupy Opty” poprowadzenia ostatnich zajęć tegorocznego kursu,
i tak : 11 maja w Domu Kultury w Świebodzinie o godz. 16.oo podzielę się z p.t. Słuchaczami kursu moimi wspomnieniami o naszym kochanym Profesorze Janie Sobocińskim,
a ostatni wykład 18 maja o godz. 16.oo poprowadzi Janina Ochojska, tematem prelekcji będzie postać nieodżałowanej pamięci Doktora Lecha Wierusza. Tego dnia odbędzie się zakończenie cyklu wykładów połączone z wystawą prezentującą sylwetki dr Genowefy Abłażej, dr Lecha Wierusza i mgr Jana Sobocińskiego.
Zostaną również zaprezentowane Annały Złotego Wieku, z m.in. naszymi wspomnieniami. Liczymy na Waszą liczną obecność Kochani Przyjaciele, to doda nam otuchy i wsparcia. яндекс

Nadal pracujmy nad spisywaniem wspomnień, gdyż taki Dom, jakim dla nas było S.R.O. czy L.O.R.O. w Świebodzinie zasługuje na upamiętnienie.

Z serdecznymi pozdrowieniami
prezes Andrzej Medyński.

23.04.2006