Wniosek o nadanie imienia Zenona Piszczyńskiego

Warszawa, dnia 06.02.2023 r. Pani Elżbieta Kozak Prezes Zarządu Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. Ul. Zamkowa 1, 66 – 200 Świebodzin Dot.: nadania imienia Zenona Piszczyńskiego powstającemu Blokowi Rehabilitacyjnemu w LCO. Szanowna Pani Prezes. „Grupa Opty” – Stowarzyszenie im. Lecha Wierusza w Świebodzinie, zrzeszające byłych…

ZOBACZ WIĘCEJ

Wielkanoc 2022

„Szedł Jezus przez Beskidy A góry klękały Aby grzbiety pochylić W imię Bożej chwały I głośne Alleluja! Górami się niosło Bo gdzie chwilę przystanął Budził życie wiosną” sł. K. J. Węgrzyn, muz. Wojtek Szymański – Dom o zielonych progach https://dom.art.pl/spiewnik/zmartwychwstanie (kartka wielkanocna z firmy Pan Dragon)  ——————————————————————————————————————————————-

ZOBACZ WIĘCEJ

8 marca – słoneczne życzenia dla naszych Pań :)

Na zdjęciu: Lucien Levy-Dhumer „Ewa w raju” Wisława Szymborska PORTRET KOBIETY Musi być do wy­bo­ru. Zmie­niać się, żeby tyl­ko nic się nie zmie­ni­ło. To ła­twe, nie­moż­li­we, trud­ne, war­te pró­by. Oczy ma, je­śli trze­ba, raz mo­dre, raz sza­re, czar­ne, we­so­łe, bez po­wo­du peł­ne łez. Śpi z nim jak pierw­sza z brze­gu,…

ZOBACZ WIĘCEJ