Zaproszenie na Zlot w Drohiczynie.

XXXVII Zlot Grupy OPTY:
Drohiczyn 08-11.09.2011
Zaproszenie na Zlot w Drohiczynie.

DRODZY OPTYMIŚCI,


Nastąpiła zmiana organizacyjna w 37 Zlocie Opty. Powód jest taki, że kiedy kilka dni temu wybrałem się wraz z moją żoną do Tykocina aby sformalizować ustalenia dotyczące naszego Zlotu, okazało się, że trwają tam remonty ulic.

Straszny widok. Dlaczego tak kopią, to oddzielna opowieść. Ruszyliśmy więc na południe do historycznej stolicy Podlasia, powracając niejako do pierwszej wersji Zlotu. Dlatego też,

ZAPRASZAM

Wszystkich Optymistów na Podlasie do Drohiczyna na 37 Zlot Grupy Opty, który odbędzie się w dniach 8 września (czwartek) – 11 września (niedziela) 2011 roku.
Miejsce: Zamkowa Hotel i Restauracja, Drohiczyn, ul. Kraszewskiego 16.

Podlasie czeka.
Zapraszam od czwartku, będę na miejscu od godz. 12-ej.

Drohiczyn to malowniczo położony nad Bugiem stary gród koronacyjny (jeden z czterech w Polsce po Gnieźnie, przed Krakowem i Warszawą). W 1253 r. koronował się tu na jedynego króla w historii Rusi książę halicko-włodzimierski Daniel Romanowicz, prawnuk Bolesława Krzywoustego. Do czasu rozbiorów Drohiczyn był stolicą województwa podlaskiego, składającego się z trzech ziem: bielskiej, drohiczyńskiej i mielnickiej. W XVII w. stał się uznanym ośrodkiem szkolnictwa, dzięki powstałemu kolegium jezuickiemu, a później kolegium pijarskiemu. Z uwagi na położenie na skrzyżowaniu szlaków kupieckich był ważnym ośrodkiem handlu i pozostał nim do rozbiorów. Po „potopie szwedzkim” miasto nie odzyskało dawnej świetności. Zniszczeń dopełniła II wojna światowa. Zabytki odbudowano po wojnie głównie dzięki staraniom mieszkańców miasta. Od 1991 r. Drohiczyn jest stolicą diecezji drohiczyńskiej i siedzibą biskupa.

Przed nami Muzeum Diecezjalne i Muzeum Regionalne. Zobaczymy wspaniałe zabytki sakralne: Katedrę i Kolegium Pijarów z XVIII w., Kościół pofranciszkański z przełomu XVII i XVIII w. z zespołem klasztornym, Kościół i klasztor Sióstr Benedyktynek z XVIII w., Cerkiew pw. Mikołaja Cudotwórcy z XVIII w. Jeżeli będziemy mieć siły można wejść na Górę Zamkową – dawne grodzisko, gdzie znajduje się wspaniały punkt widokowy na Dolinę rzeki Bug. Na szczycie Góry Zamkowej znajduje się obelisk z 1928 r., upamiętniający dziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości. Czeka nas także przejażdżka stateczkiem po rzece Bug.

Zlot to nie tylko Drohiczyn. W piątek będzie wycieczka autokarem po okolicy. W tym dniu zobaczymy Pałac w Korczewie, odzyskany w latach 90-tych przez córki hr. Wandy i Krystyna Ostrowskich, które wróciły na stałe do Korczewa, a młodsza z nich – Beata Ostrowska Harris odbudowuje obecnie „Perłę Podlasia”. Pojedziemy na świętą Górę Grabarkę, najważniejsze miejsce kultu religijnego dla wyznawców prawosławia w Polsce, gdzie znajduje się żeński monaster św. św. Marty i Marii, a także 3 klasztorne cerkwie, źródło bijące u podnóża Świętej Góry do dziś uważane jest za cudowne. Będziemy też w Mielniku miejscowości turystycznej z malowniczymi krajobrazami i odkrywkową kopalnią kredy, tutaj w 1501 Aleksander Jagiellończyk i dygnitarze litewscy zatwierdzili akt Unii mielnickiej łączący Polskę i Litwę w jedno państwo poprzez osobę tego samego władcy wybranego na wspólnej elekcji. Może uda się zobaczyć cerkiew w Koterce, a może jeszcze coś więcej ……

Zgłoszenia i wszelkie pytania proszę kierować do mnie osobiście, przede wszystkim na adres e-mailowy jacgasior@gmail.com ewentualnie na telefon komórkowy 609-180-580. Zgłaszać uczestnictwo można także do Prezesa Andrzeja Medyńskiego.

Opłata za Zlot wynosi 350,00 zł. (trzysta pięćdziesiąt złotych), którą, po uprzednim zgłoszeniu, należy wpłacić w terminie do dnia 10 sierpnia 2011 roku na konto Elżbieta i Andrzej Medyńscy – Opty PKO BP INTELIGO Nr: 50 1020 5558 1111 1421 6490 0373.

Pozdrowienia. Jacek Gąsior – Sekretarz Stowarzyszenia.