Zebranie SKKT w pierwszą rocznicę powstania koła -17.01.1971