Hymn SKKT „Gdzie Krzywousty wodził…”

Gdzie Krzywousty wodził.

Gdzie Krzywousty wodził w topory zbrojny huf,
Gdzie Piastowicze młodzi pędzili w bór na łów,
Tam, gdzie na woje wraże szedł Chrobry ze swych czat,
Tam zaciągamy straże dziedzice dawnych lat . / bis /.

Ref.
Bo taki los, bo taki los jest nasz,
Że trzeba jak wczoraj nad Odrą trzymać straż.
Niech zabrzmi śpiew z piastowskich miast i chat,
Stanęliśmy na ojców zew, dziedzice dawnych lat . / bis /

Gdzie dawnych świątyń mury, nagrobków siwy mech,
Gdzie huczą śląskie góry tysiącem leśnych ech.
Skąd polscy marynarze wyruszą jutro w świat,
Tam zaciągamy straże dziedzice dawnych lat. / bis /

Ref.
Bo taki los, bo taki los jest nasz,
Że trzeba jak wczoraj nad Odrą trzymać straż.
Niech zabrzmi śpiew z piastowskich miast i chat,
Stanęliśmy na ojców zew dziedzice dawnych lat. /bis /