Z pamiętnika XVIII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Katowice 21-23.05.1970 rok.

Z pamiętnika XVIII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa
Ortopedycznego i Traumatologicznego,
Katowice 21-23.05.1970 rok.
(Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich – Warszawa 1971)


Referat wprowadzający:

prof. dr med. Adam Gruca:
Patogeneza i patomechanika skolioz idiopatycznych.
(str. 11-14)

Referat zespołu lekarzy z Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedycznego w Świebodzinie,

Dyrektor: dr med. Lech Wierusz.
dr med. Lech Wierusz, dr med. Roman Spiller, dr med.Krzysztof Szulc :
Leczenie samoistnych bocznych skrzywień kręgosłupa metodą usztywnienia operacyjnego.
(str. 149-157)

Konferencja Okrągłego Stołu

Moderator: prof. dr med. Gabriel Wejsflog
Wskazania do leczenia operacyjnego, czas interwencji oraz wybór techniki operacyjnej
w idiopatycznych bocznych skrzywieniach kręgosłupa
(str. 195-197)

W Zjeździe tym uczestniczyli najbardziej znani, doświadczeni i utytułowani specjaliści ortopedii z całego kraju i z zagranicy. Byli wśród nich, poza wyżej wymienionymi, także: prof. dr med. Wiktor Dega – Poznań, prof. dr med. Adam Gruca – Warszawa, doc. dr med. Marian Weiss – Konstancin, doc. dr med. Tomasz Żuk – Szczecin, prof. dr med. Marian Garlicki – Warszawa, prof. dr Andrzej Senger – Poznań i wielu innych znakomitych lekarzy.