2000-2009

H I S T O R I A „G R U P Y O P T Y”
Stowarzyszenia im. Lecha Wierusza

19.02.2000 r.

Nadzwyczajny Zlot w Świebodzinie z okazji 85 urodzin Profesora Jana Sobocińskiego.

W spotkaniu uczestniczyli: Jan Sobociński, Honorata Sobocińska, Danuta Sobocińska, Jan Sobociński – syn, Elżbieta Medyńska, Andrzej Medyński, Alina Janke, Zbigniew Łyczakowski, Danuta Zaleska, Maria Dziubińska, Piotr Dziubiński, Mirosława Lipińska, Zofia Koszela.

26.02.2000 r.

„Zofia Koszela – Życie jest pionowe”– pod takim tytułem w dodatku do Gazety Wyborczej – „Wysokie Obcasy”, ukazał się obszerny reportaż o naszej wspaniałej koleżance Zofii Koszeli. Gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów.

20.05.2000 r.

Podczas 45 Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie odbyła się promocja książki „Niebo to inni”. Z Janiną Ochojską rozmawia Wojciech Bonowicz. Spotkanie autorskie prowadził red. Jacek Żakowski, udział wzięli Autorzy i siostra Małgorzata Chmielewska. Podobna prezentacja odbyła się też w Poznaniu oraz Toruniu.

29.10.2000 r.

Ostatnie pożegnanie zlotowej Cioci Reginy Gill – matki zmarłego przed 15 laty Tomka Gilla.

16.06.2000 r.

Szkoła im. Marii Grzegorzewskiej przy LORO w Świebodzinie obchodzi 50 lecie.W Sali Kolumnowej odbyła się uroczysta akademia, spotkanie z byłymi uczniami i nauczycielami, zwiedzanie wystawy z dorobku Szkoły oraz spotkanie przy kawie.

Czerwiec 2000 r.

Gazeta Powiatowa donosi : Świebodzińska sztafeta rowerowa z udziałem Czesława Antkowiaka, Ryszarda Anyszko, Leopolda Runowicza i Wacława Żurakowskiego postanowiła objechać Polskę na rowerach pokonując ponad 3000 km.

Sierpień 2000 r.

Nasza koleżanka Małgorzata Korzeniowska zdobyła brązowy medal w Łucznictwie na Paraolimpiadzie w Sydney.

25-27.08.2000 r.

XXVI Zlot „Grupy Opty” Stowarzyszenia im. Lecha Wierusza „Rychliki 2000”– będący zarazem integralną częścią IV Ogólnopolskich Przepraw Kajakowych Kanałem Ostróda-Elbląg Osób Niepełnosprawnych.

Miejsce Zlotu: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i turystyki w Rychlikach
Miejsca noclegowe: Schronisko Młodzieżowe w Dzierzgoniu.
Komandoria: Jerzy Jaszczak, Roman Kogut.
Ilość uczestników: 20.
Uczestniczyli: Teresa Szyszko, Czesław Szyszko, Gabriela Gościniak, Bogumiła Głowacka, Sonia Krićkova, Josef Kricik, Zbigniew Łyczakowski, Maryla Łyczakowska, Dobrochna Gołasiewicz, Zbigniew Gołasiewicz, Jacek Teodziecki, Jacek Jackiewicz, Jerzy Jaszczak, Elżbieta Medyńska, Andrzej Medyński, Elżbieta Organa, Wojciech Organa, Martyna Jaszczak, Ania … i gospodarz Ośrodka Roman Kogut.

W ramach Zlotu niezapomniana przeprawa kajakowa szeregiem kanałów i pochylni z Buczyńca do Jelonek ( 4 pochylnie ) tworzących Kanał Ostródzko- Elbląski, wieczorem w sobotę ognisko i zabawa ludyczna integracyjna w Jelonkach. W niedzielę msza św. w Świętym Gaju oraz zwiedzanie Malborka.

21-23.09.2001 r.

XXVII Zlot „Grupy Opty” Stowarzyszenia im. Lecha Wierusza – „Częstochowa 2001”.

Miejsce: Dom Rekolekcyjny w Olsztynie k/Częstochowy ( kod 42-256), ul. Świętej Puszczy 6.
Komandoria: Elżbieta Organa i Wojciech Organa.
Ilość uczestników: 20.
Uczestniczyli: Jacek Teodziecki, Gabriela Gościniak, Elżbieta Organa, Wojciech Organa, Paweł Organa, Janina Ochojska, Michał Okoński, Jan Jackiewicz, Bogdan Wasilkiewicz, Elżbieta Medyńska, Andrzej Medyński, Urszula Rękoś, Adela Rękoś, Maria Dziubińska, Piotr Dziubiński, Zofia Kurek, Jan Kurek, Anna Kurek, Jolanta Reguła, Tadeusz Sarzyński. W programie Zlotu: zwiedzanie Jasnej Góry z udziałem w intencyjnej mszy św., zwiedzanie Częstochowy , zwiedzanie Olsztyna i okolic ( m.in. Złoty Potok i dworek Krasińskiego ), zajęcia rekreacyjne – tu grzybobranie, grill etc. Na uwagę zasługują jeszcze: wspaniała gościnność sióstr w Domu Rekolekcyjnym i bardzo ciekawe rozmowy, a nawet rekolekcje siostry Marii.

9 marca 2002 r.

VI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Tańcu na Wózkach, Warszawa – Białołęka, tym razem bez udziału naszych Opty-mistów.

Maj 2002 r.

Gazeta Powiatowa opublikowała listę 5 najbardziej aktywnych sportowców Niepełnosprawnych Powiatu Świebodzińskiego, znaleźli się na niej: Stanisław Bugaj ( biegi na wózkach ), Jerzy Soboń ( maraton, tańce, pływanie ), Anna Szafratowicz ( biegi na wózkach, pływanie ), Zofia Koszela ( biegi na wózkach, pływanie, taniec ), Beata Han ( biegi na wózkach ), a ponadto: kandydowali m.in.: Stanisław Koszela ( szachy ), Józef Szamrtej ( szachy ) i Andrzej Kozicz ( szachy ).

01.06.2002 r.

Obchody rocznicowe 700 lecia Świebodzina. Na nasz wniosek poparty przez szereg p.t. Organizacji Profesor Jan Sobociński otrzymuje tytuł Honorowego Obywatela Miasta Świebodzin podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Świebodzinie, w której wzięło udział wielu Opty-mistów.

W Nadzwyczajnym Zlocie „Grupy Opty” udział brali: Jan Sobociński, Maria Adwent, Teresa Nikończuk, Katarzyna Nikończuk, Adam Nikonczuk, Elżbiata Medyńska, Andrzej Medyński, Kazimierz Kurcz, Stanisław Koszela, Zbigniew Łyczakowski, Gabriela Gościniak, Maria Dziubińska, Alicja Patz, Poitr Dziubiński, Ewa Klucznik, Jan Klucznik, Edyta Królik, Zofia Koszela. Wieczorna część spotkania odbyła się w Pałacyku w Przełazach.

31.08-07.09.2002 r.

XXVIII Zlot „Grupy Opty” Stowarzyszenia im. Lecha Wierusza pod hasłem „Bieszczady – dwadzieścia lat później”.

Komandoria: Stanisław Orłowski, Maria Orłowska, Andrzej Medyński.
Miejsce zakwaterowania: Stanica „Szept” – Orelec 81, 38-623 Uherce.
Ilość uczestników: 27 i pies.
Uczestniczyli: Jan Sobociński, Honorata Sobocińska, Maria Orłowska, Stanisław Orłowski, Andrzej Medyński, Elżbieta Medyńska, Bronisław Tablewski, Jan Orłowski, Małgorzata Korzeniowska, Jędruś Gąsior, Jacek Gąsior, Elżbieta Gąsier, Jolanta Reguła-Gronowska, Bohdan Wasilkiewicz, Maryla Łyczakowska, Zbigniew Łyczakowski, Maria Dziubińska, Piotr Dziubiński, Tadeusz Sarzyński, Elżbieta Kluba, Dobrochna Gołasiewicz, Zbigniew Gołasiewicz, Elżbieta Organa, Wojciech Organa, – na sam finał dotarli – Jan Kurek, Zofia Kurek, Anna Kurek. Bardzo bogaty program turystyczny: m.in. trzy dni wycieczek autokarem i naszymi pojazdami ze wspaniałym złotoustym przewodnikiem Staszkiem Orłowskim, piesze wędrówki jak 20 lat temu bieszczadzkimi szlakami, zapora w Solinie, ogniska, loty szybowcem etc. Niezapomniane przeżycia najdłuższego, bo 8 dniowego Zlotu opisano kronice.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia po wysłuchaniu sprawozdań udzieliło absolutorium ustępującej Radzie i powołało Radę ” Grupy Opty” V kadencji w składzie:
Jan Sobociński – członek,
Zofia Koszela – członek,
Maria Dziubińska – skarbnik,
Jacek Gąsior – sekretarz,
Andrzej Medyński – prezes.
Komisję Rewizyjną tworzą: Zbigniew Łyczakowski, Tadeusz Sarzyński, Elżbieta Kluba.

19.12.2002 r.

W 15 rocznicę śmierci dr Lecha Wierusza po złożeniu wiązanek kwiatów i zapaleniu zniczy na grobie na cmentarzu komunalnym w Świebodzinie, odbył się w LORO z inicjatywy TWK wieczór pamięci poświęcony Doktorowi. Zebranych wśród których byli m.in. Zuzanna Wierusz (żona ), Magdalena Wierusz ( córka ), doc. Małgorzata Wierusz-Kozłowska ( córka ), Wanda Kotwicka ( dyr. WZR ), dr. Jacek Kaczmarczyk ( obecny dyrektor LORO ) powitł Kazimierz Chojecki – prezes TWK Oddział w Zielonej Górze, głos również zabrał dr Jacek Kaczmarczyk – dyrektor Ośrodka. O Doktorze mówili : Wanda Kotwicka, Jan Sobociński, Janusz Koniusz, Jadwiga Jagodzińska, Maria Murkowska, Zofia Koszela, Krzysztof Szulc, a list Andrzeja Medyńskiego z Warszawy odczytała Maria Dziubińska. Spotkanie prowadziła Marta Kincel-Olejnik, która zorganizowała wystawę ukazującą działalność patrona Ośrodka. Uczniowie szkoły zaprezentowali przygotowany pod kierunkiem dyr.Ewy Behan montaż literacki poświęcony pamięci dr Lecha Wierusza. Dokonano również wręczenia nagród im. Lecha Wierusza za rok 2002, których laureatami zostali: Irena Dybizbańska z Wolsztyna, Barbara Maternowska z Zielonej Góry i dr Krzysztof Szulc ze świebodzińskiego LORO.

09.04. 2003 r.

Po raz pierwszy w Polsce w LORO dokonano wszczepienia sztucznego dysku 28-letniej pacjentce. Zespołem ortopedów kierował dr Jacek Kaczmarczyk.

06. 2003 r.

Zmarł redaktor Wojtek Kalina, radiowiec, dziennikarz, był jednym z nas – „Świebodzinianin” , brał udział w Zlocie w 1974 roku.

 

05 – 07.09.2003 r.

XXIX Zlot „Grupy Opty” Stowarzyszenia im. Lecha Wierusza w Stołecznym Królewskim Mieście Krakowie.

Komandoria: Janina Ochojska, Zofia Kurek, Jan Kurek.
Miejsce spotkania: Ośrodek dla Dzieci Niewidomych w Krakowie, ul. Tyniecka 7.
Ilość uczestników: 45.
Uczestniczyli: Jan Sobociński, Maryla Orłowska, Stanisław Orłowski, Elżbieta Medyńska, Andrzej Medyński, Zofia Kurek, Jan Kurek, Anna Kurek, Janina Ochojska, Michał Okoński, Maryla Łyczakowska, Zbigniew Łyczakowski, Bogumiła Głowacka, Jacek Teodziecki, Maria Dziubińska, Piotr Dziubiński, Leszek Paczkowski, Bogdan Wasilkiewicz, Dobrochna Gołasiewicz, Zbigniew Gołasiewicz, Jan Jackiewicz, Elżbieta Łabuć, Maryla Brych, Małgorzata Korzeniowska, Sonia Krićkova, Josef Kricik, Maria Adwent, ……siostra Marii, Teresa Szyszko, Dorota Kruczek, Anna Ejsmont, Mariusz Ejsmont, Wiesław Tyrała, Urszula Rękoś, Adela Rękoś, Alina Janke, Elżbieta Organa, Wojciech Organa, Halina Barczak, Alicja Patz, Jolanta Olszewska, Ewa Pawlas, Elżbieta Gąsior, Jacek Gąsior, Gabriela Gościniak. Program iście królewski: zwiedzanie krakowskiego Kazimierza, Rynku Starego Miasta, Kościoła Mariackiego pod opieką wspaniałej przewodnik p. Agnieszki, a w niedzielę – Bazyliki Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Łagiewnikach – gdzie uczestniczyliśmy w naszej intencyjnej Mszy Św. Wieczory to: Spektakl w Piwnicy pod Baranami, specjalnie dla nas otwartej na dwa tygodnie przed sezonem ( za sprawą Janeczki ), opowieści Janki Ochojskiej z konwojów i podróży m.in. : Irak, Afganistan, Czeczenia z ilustracjami z CD, gawęda redaktora Leszka Mazana, spacer nocnymi ulicami z wizytą w Prowincji, etc. Oczywiście był i śpiew – Leszek Paczkowski wie co i kiedy.

03.10.2003 r.

Janina Ochojska uzyskała tytuł Kawalera Francuskiego Orderu Legii Honorowej. Wręczenie Orderu odbyło się w Ambasadzie Francji w Warszawie w obecności wielu osobistości ze świata polityki i kultury.

05.08.2004 r. godzina 12

Uruchomienie naszej strony: http://www.opty.info. Inicjatorem i fundatorem jest Zbyszek Łyczakowski. Wykorzystano liczne materiały archiwalne, ale każdy z Opty-mistów winien przyczynić się do aktywnego życia witryny.

24 – 26.09. 2004 r.

XXX Zlot „Grupy Opty” Stowarzyszenia im. Lecha Wierusza w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Przełazach.

Komandoria: Zofia Koszela, Maria Dziubińska.
Miejsce Zlotu: Przełazy 20, 66-232 Mostki.
Ilość uczestników: 90 – członków , sympatyków i gości.
Uczestniczyli: Urszula Rękoś, Alicja Patz, Marta Żak, Irena Sawicka, Ewa Zeyland-Malawska, Maria Murkowska, Jolanta Libiszewska, Halina Barczak, Barbara Zakrzewska-Dryńska, Andrzej Medyński, Elżbieta Medyńska, Sonia Krićkova, Josef Kricik, Małgorzata Korzeniowska, Bogumiła Głowacka, Ewa Pawlas, Adela Zielińska, Teresa Nikończuk, Zbigniew Łyczakowski, Jan Sobociński, Waldemar Adamczak, Bogumił Maszewski, Kazimierz Kurcz, Bogdan Wasilkiewicz, Anna Wojciechowska, Wojciech Bernadek, Anna Bernadek, Marcin …( z Anią ), Olgierd Skokowski, Zenon Kowalczyk, Małgorzata Przybylska-Pomarańska, Jacek Teodziecki, Jan Jackiewicz, Jan Szczęch, Zenon Sokół, Alina Janke, Urszula Dudek, Magdalena Maćkowiak, Wanda Kwiatkowska-Czeluśniak, Henryk Czeluśniak, Marek Żero, Jacek Gąsior, Leszek Paczkowski, Tadeusz Sarzyński, Krzysztof Korzeniowski, Roma Łoza, Małgorzata Stec-Listwa, Maria Dziubińska, Piotr Dziubiński, Zofia Koszela, Stanisław Koszela, Wanda Kotwicka, Ryszard Szafiński, Jerzy Jaszczak, Irena Jaszczak, Bernadeta Otto, Krystian Otto, Paweł Otto, Krystyna Paszczyk-Hoły, Janina Sikora-Chojka, ….. Chojka, Ewa Klucznik Jan Klucznik, Melania Błaszczak, Zuzanna Wierusz, Magdalena Wierusz, Wiesław Zdanowicz, Grażyna Wędołowska, Małgorzata Koziorowska, Anna Szafratowicz, Regina Olszewska, Krystyna Tyńska, Maria Adwent, Janina Myśliwiec, Danuta Zaleska, ……( Os. Tow. ), ……. ( Os. tow. – kierowca ), Eugeniusz Dziewa, Stanisława Dziewa, Maria Orłowska, Danuta Sobocińska, Jan Sobociński – junior, Mirosława Lipińska, Anna Ejsmont, Marcin Ejsmont, Mirosław Chęcinski, Zofia Chęcinska, Maria Mądraszkiewicz, Katarzyna Przywłocka, Krzysztof Rosiński.

Program adekwatny do jubileuszowych uroczystości: wieczór wspomnień z prezentacją filmów Tomka Gilla utrwalonych na CD, oficjalna prezentacja naszej strony internetowej oraz zabawa dyskotekowa – to piątkowy wieczór. W sobotę zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Świebodzinie, wizyta w LORO, po obiedzie spotkanie pokoleń przy kominku oraz wieczorem zabawa taneczna do białego dnia. W niedzielę uroczysta Msza Św. w intencji uczestników spotkania i wszystkich członków „Grupy Opty”.

28 listopada 2004 r.

Odszedł od nas w wieku 89 lat nasz Kochany Wychowawca, Przyjaciel, Mentor , nasz Nauczyciel Profesor Jan Sobocinski. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 1 grudnia z udziałem wielu członków „Grupy Opty”.

11.11. 2004 r.

Profesorowi Janowi Sobocińskiemu za zasługi dla Powiatu Świebodzińskiego i niezłomną postawę przyznano prestiżową „Złotą Tarczę Powiatu”.

20.02. 2005 r.

W 90. rocznicę urodzin prof. Jana Sobocińskiego w salach Urzędu Miasta w Świebodzinie odbył się koncert muzyki kameralnej Kwartetu Pomorskiego. W uroczystości brała udział rodzina, współpracownicy profesora i liczna grupa Opty-mistów.

27.03. 2005 r.
Związek małżeński zawarli: Lech Paczkowski i Joanna Grzenkowicz
11.06. 2005 r

Związek małżeński zawarli: Bohdan Wasilkiewicz i Anna Wojciechowska.

16-18.09. 2005 r

XXXI Zlot „Grupy Opty” Stowarzyszenia im. Lecha Wierusza, pt. „W hołdzie Profesorowi… Licheń 2005”

Komandoria: Jacek Gąsior, Elżbieta i Andrzej Medyńscy.Miejsce zlotu: Dom Pielgrzyma Arka, Licheń Stary k/Konina, ul.Klasztorna 4.
Ilość uczestników: 49.

Uczestniczyli: Jolanta Libiszewska, Jacek Teodziecki, Bohdan Wasilkiewicz, Anna Wasilkiewicz, Renata Szneller, Wojtek Bernadek, Alina Janke, Katarzyna Kusiak, Marcin Iwanicki, Ewa Czeczemska, Ela Medyńska, Andrzej Medyński, Roma Łoza, Małgosia Listwan, Zenek Sokół, Teresa Karpol, Marek Żero, Tadek Sarzyński, Darek Oświt, Małgosia Oświt, Justyna Zatorska, Maryla Łyczakowska, Zbyszek Łyczakowski, Maria Orłowska, Małgosia Kozica, Ela Kluba, Jola Dudek, Ela Organa, Ula Biś, Krzysztof Korzeniowski, Gabriel Fajfer, Jola Reguła, Ela Gąsior, Jacek Gąsior, Łukasz Kozica, Zbigniew Jędrzejewski, Teresa Nikończuk, Gizela Malinowska, Państwo Łyczakowscy, Joanna Paczkowska, Lech Paczkowski, Ala Patz, Mirka Lipińska, Piotr Lipiński, Zuzanna Wierusz, Magdalena Wierusz, Stanisława Dziewa, Genio Dziewa.

W programie: w piątek wieczorem spotkanie wspomnieniowe i Walne Zebranie. W sobotę: zwiedzanie Starego Konina oraz indywidualne Bazyliki w Licheniu, wieczorem spotkanie pod namiotem. W niedzielę wyjazd do pobliskiego Klasztoru Kamedułów w Bieniszewie, udział w mszy św. intencyjnej w Bazylice w Licheniu.

Walnego Zebrania V kadencji po wysłuchaniu sprawozdań udzieliło absolutorium i dokonało wyboru Zarządu „Grupy Opty” i Komisji Rewizyjnej na VI kadencję. Zarząd „Grupy Opty” tworzą: Danuta Sobocińska –członek, (kontakty z Domem Kultury), Ela Medyńska – skarbnik, Jacek Gąsior – sekretarz, (sprawy prawne), Zbigniew Łyczakowski – z-ca prezesa, (opieka nad www i administratorem), Andrzej Medyński – prezes

Komisję Rewizyjną: Zofia Koszela – przewodnicząca, Lech Paczkowski – członek, Jacek Teodziecki – członek

28.04. 2006 r.
W ramach cyklu „Annały Złotego Wieku II” – odbyły się wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku, poświęcone wybitnym świebodzinianom: Genowefie Abłażej, Janowi Sobocińskiemu i Lechowi Wieruszowi. Pierwszy wykład o dr Genowefie Abłażej wygłosiła Walentyna Gumowska. Opty-miści walnie przyczynili się do zebrania materiałów do pięknie wydanej książki „Annały II”, w której m.in. ujęto szereg naszych wspomnień:
„Pamięć i wspomnienia o ludziach – doktor Genowefa
Abłażej” – Walentyna Gumowska,
„Jan Sobociński” – Maria Orłowskiej, Jana Sobocińskiego (syn),
„Lech Wierusz” – Jan Sobociński i Zuzanna Wierusz,
„Mój drugi dom, moi życiowi mentorzy” – Andrzej Medyński,
„Dyro” – Janina Ochojska,
„Pan Jan – niezapomniany Kolega” – Maria Marciszonek,
„Moje kontakty z Panem Profesorem Sobocińskim”- Jan Krzysztof
Smoleński,
„To po prostu rodzina” – Elżbieta Medyńska,
„Moje wspomnienia – to był anioł” – Dominika (Kika) z d.Strzałkowska
„Spotkanie z dr Genowefa Abłażej” – Marian Spychała,
„Spacer z panem Janem”- Marian Spychała,
„Mój Świebodzin” – Beata Brzostowska,
Zofia Mierzwa Koszela (wspomnienia bez tytułu).
11.05. 2006 r.

W Domu Kultury w Świebodzinie, Andrzej Medyński dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku wygłosił drugi wykład z cyklu „Annały II pt. „Profesor Jan Sobociński – wychowawca bez etatu”. Z całej Polski przybyli także Opty-miści. Po wykładzie odbyło się spotkanie w sali klubowej Domu Kultury. Po spotkaniu udaliśmy się na cmentarz komunalny i złożyliśmy kwiaty na grobach naszych Opiekunów z LORO

18.05. 2006 r.

Trzeci wykład w ramach cyklu ” Annały II” o doktorze Lechu Wieruszu pt. „Dyro” wygłosiła Janina Ochojska.
Na sali obecne były m.in. : pani Barbara Wierusz – siostra doktora oraz córka doktora dr Wierusz-Kozłowska, które przyjechały z Poznania. Jak na poprzednim wykładzie, tak i tu licznie uczestniczyli Opty-miści. Po wykładzie w sali klubowej otwarta została wystawa zdjęć z życia dr Abłażej, mgr Jana Sobocińskiego i dr Lecha Wierusza.

Opty-miści złożyli kwiaty pod tablicą pamięci doktora Wierusza, na domu w którym mieszkał oraz na cmentarzu komunalnym na grobach doktora, prof. Sobocińskiego, dr Abłażej i wielu innych opiekunów z LORO.

2005-2006 Retrospoktywa — Krótkie Newsy

Marek Kraszula nadesłał pozdrowienia ze Stacji im. H. Arctowskiego z Antarktydy. Marysia i Piotr Dziubińscy nadesłali list z pozdrowieniami z USA. Polonijna gazeta „While Eagle” opublikowała długi artykuł o Jance Ochojskiej i P.A.H. Tygodnik Regionalny „Ziemia Gorzowska” odpowiedział na pytanie:
— Dlaczego Małgosi Korzeniowskej nie było na Zlocie w Licheniu?
Po prostu – dzobywała dla Polski medal na Paraolimpiadzie w Sydney.
„Kurier Lokalny” – zamieścił szereg doniesień o poczynaniach Zosi Koszeli w środowisku osób niepełnosprawnych.
„Okolice Najbliższe” napisało o działalności na polu szachowym naszego kolegi Andrzeja Kozicza ze Świebodzina.
„Dziennik” donosi: Janina Ochojska zaapelowała o niezamykanie zbyt pochopne szpitali.
„Gazeta” informuje: Zbyszek Łyczakowski w ramach ATS Systemy Informatyczne uruchomił portal dla obcokrajowców o możliwości leczenia komercyjnego w Polsce. Janka Ochojska w ramach Loży Kobiet Wybitnych wyróżniła Otylię Jędrzejczak za jej dokonania sportowe.

21 – 30.07. 2006 w Niesulicach odbył się kolejny „Zlot Makuwygów”.
08-10.09.2006 rok

XXXII Zlot „Grupy Opty” Stowarzyszenia im L. Wierusza pt. „Wrocław Bis”

Komandor: Zenon Sokół.
Miejsce: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu, ul. Dworska 8
Ilość uczestników: 40
Uczestniczyli: Jan Szczęch, Teresa Karpol, Wojtek Bernadek, Ela Kluba, Jola Reguła-Gronowska, Andrzej Medyński, Agnieszka Kubiak, Gabriela Gościniak, Marta Żak, Ewa Czeczemska, Ela Medyńska, Ula Dudek, Maria Dziubińska, Piotr Dziubiński, Irena Jakubiec, Bogumiła Głowacka, Janka Topornicka, Jadwiga Jurgielewicz, Zenek Sokół, Kazik Kurcz, Ola Kurcz, Sonia Krićkowa, Ula Maszewska, Bogumił Maszewski, Ala Patz, Jurgielewicz Andrzej, Janusz Świetlik, Irena Sawicka, Krićik Josef, Marek Żero, Roma Łoza, Zbyszek Łyczakowski, Marylka Łyczakowska, Małgosia Kozica, Diana Cielecka, Jacek Gąsior, Ula Rękoś, Halinka Kurcz, Małgosia Listwan, Krystyna …….. (? – brak nazwiska).

W programie: Muzeum Narodowe ze słynną „Panoramą Racławicką” oraz nawiedzanie innych szczególnych miejsc miasta: Parku Szczytnickiego z Halą Ludową i Ogrodem Japońskim, zabytków Ostrowia Tumskiego i odrestaurowanego Rynku Staromiejskiego.

18.08.2007 r.
Związek małżeński zawarli: Emilia Kasperowicz i Mateusz Medyński.
28-30.09.2007r.

XXXIII Zlot „Grupy Opty” Stowarzyszenia im. L. Wierusza pt. „Zlata Praha 2007”

Komandoria: Sonia i Josef Krićkovi
Miejsce Zlotu: Ośrodek Campingowy TRIOCAMP w Pradze w Czechach.
Ilość uczestników: 42
Uczestniczyli: Ewa Babec-Jarosz, Halina Chmurzyńska, Ula Dudek, Gabryś Fajfer, Magda Gessek, Bogusia Głowacka, Gabrysia Gościniak, Marcin Iwanicki, Iwona Jabłońska, Łukasz Jabłoński, Alina Janke, Irena Jaszczak, Jerzy Jaszczak, Elwira Jenerałek, Ela Kluba, Jan Klucznik, Sonia Krićkova, Josef Krićik, Staszek Koszela, Krzyś Korzeniowski, Janina Kowalik, Łukasz Kozica, Małgosia Kozica, Dorota Kruczek, Agnieszka Kubiak, Małgosia Listwan, Roma Łoza, Marylka Łyczakowska, Zbyszek Łyczakowski, Andrzej Medyński, Ela Medyńska, Anna Machut, Ale Patz, Renia Paraszkiewicz- Szymonek, Jola Reguła, Zenek Sokół, Ania Wasilkiewicz, Marek Żero, Bogdan Wasilkiewicz, Grażyna Zasada, Piotr Żero i p. X (drugi kierowca). Ciekawa forma dojazdu – autobus startujący w Szczecinie zabiera po drodze uczestników Zlotu. Przebogaty program z wyliczonymi wcześniej minutowymi przejściami między kolejnymi obiektami. Piątek: Wyszehrad z jego zabytkami, drogą Królewską na Hradczany. Wspaniała Katedra św. Wita, zachwycająca
panorama miasta, zaczarowane uliczki Zlatej Prahi tu – „Zlata Ulćka”. Sobota: autobusem na Marianske Namesti i długi spacer ulicami miasta, z obiadem „U Medvidku”, Staromestske Radnice z zegarem Orloj, oczywiście spacer Mostem Karola i powrót do campingu naszym autobusem spod Ambasady Polskiej. Po kolacji jeszcze jedna atrakcja: „Kriżikova Fontana” (widowisko światło i dźwięk – tańczące strumienie wody). Późnym wieczorem śpiewanki pod namiotem w Ośrodku, oczywiście przy pysznym piwie. Niedziela to powrót do domu, ale wstąpiliśmy do Charkowa – znanego szczególnie kibicom skoków narciarskich.

10.09.2007 r.

Wybory w Klubie Seniora w Świebodzinie – z doniesień tygodnika „Dzień za Dniem”.

3.10.2007 r.

„Dzień za Dniem” donosi o zjeździe dwudziestolecia absolwentów świebodzińskiego LO im. H. Sienkiewicza – klasy prof. Anny Słoniewskiej. Pani Profesor w roku 1967 uczyła również w klasie maturalnej w LORO.

05.10.2007 r.
„Annały III” – Bohaterem był mgr Zenon Piszczyński. Wykład o życiu i dokonaniach Pana Magistra prowadził Andrzej Medyński. Temat pogłębiły wspomnienia dr Wandy Kotwickiej, mgr Ryszarda Anyszko i mgr Marii Murkowskiej. Prócz książeczki „Annały III” ze wspomnieniami o magistrze, Dom Kultury przygotował jeszcze zestawy z IV płytami DVD zawierającymi jego słynne „Kroniki Świebodzińskie”.
12.12.2007 r.
W tygodniku „Dzień za Dniem” w dwudziestą rocznicę śmierci ukazały się wspomnienia o dr L. Wieruszu. Opublikowano również notatkę o leczeniu w LORO rannego w Afganistanie żołnierza polskiego starszego szeregowego Jana Mariańskiego.
13.02.2008 r.

Tygodnik „Dzień za Dniem” felietonem pt. „Madame Krystyna” pożegnał zmarłą, naszą koleżankę Krysię Tyńską.

12-14.09.2008 r.

XXXIV Zlot „Grupy Opty”- Stowarzyszenia im. dr L. Wierusza w Świebodzinie pt. „Katowice’08”

Komandor: Jolanta Reguła- Gronowska
Miejsce zakwaterowania: Dom Studencki nr 7 Uniwersytetu Śląskiego, ul. Studencka 16, 40-743 Katowice – Ligota.
Ilość uczestników: 42
Uczestniczyli: Gabriela Gościniak, Agnieszka Kubiak, Ula Rękoś, Renata Paraszkiewicz-Szymonek, Małgorzata Korzeniowska, Janka Topornicka, Basia Małek-Makos, Grażyna Zasada, Ewa Manikowska – Nowak, Beata Sowa, Danuta Czaja, Basia Bolik- Nowrot, Ewa Klucznik, Jan Klucznik, Dorota Kruczek, Agnieszka Ślezak, Aleksandra Świder, Ela Kluba, Marek Żero, Jacek Teodziecki, Zenek Sokół, Ela Medyńska, Andrzej Medyński, Jerzy Gajewski, Olgierd Skokowski, Basia Marcak, Benia Otto, Krystian Otto, Jacek Gąsior, Ela Gąsior, Zbyszek Łyczakowski, Marcin Iwanicki, Ewa Czeczemska, Bohdan Wasilkiewicz, Tadek Sarzyński, Teresa Nikończuk, Janka Ochojska, Jola Gronowska, Magdalena Niemiec, Katarzyna Jabłoniak, Marta Florsz i Jola Spurek.

Program obejmował: 1. piątkowe rozmowy Polek i Polaków, 2. sobotni tur po mieście – tu zwiedzanie Nikiszowiec, zjazd do kopalni „Guido” na poziom– 180m, wracając do akademika oddaliśmy też hołd górnikom z Kopalni Wujek, a po obiedzie nasze Walne, po którym Janeczka opowiedziała o wyjeździe do Gruzji. Niedziela bardziej relaksująca, jedynie po śniadaniu braliśmy udział w mszy św. w zabytkowym drewnianym kościółku pw. św. Michała Archanioła. Jeszcze bardzo ważna sprawa: Jola zorganizowała podczas całego
zlotu wspaniałe śląskie jedzenie, czym nas zdobyła w 100%. Walne Zebranie na VI kadencję poszerzyło skład Rady o Agnieszkę Kubiak, a Komisje Rewizyjną o Renatę Paraszkiewicz. Ustalono, że XXXV Zlot odbędzie się w Berlinie, a Pielgrzymka XXXV –lecia Opty do Ziemi Świętej będzie jako dodatkowa.

28.01.2009 r.
Oddanie do użytku nowego Bloku Operacyjnego w LORO donosi „Dzień za Dniem”.
04-06.09.2009 r.

35 Zlot „Grupy Opty – Stowarzyszenia im L. Wierusza w Świebodzinie.

Komandoria: Teresa Nikończuk, główny organizator Zbyszek Łyczakowski.
Miejsce zakwaterowania: Hotel „Sportowy” Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 1, 69-100 Słubice.
Ilość uczestników: 62
Lista uczestników: Marcin Iwanicki, Adela Zielińska, Ela Wełnicka, Gabrysia Gościniak, Andrzej Filipek, Olgierd Skokowski, Zenek Sokół, Ziuta Mrozińska, Krzyś Korzeniowski, Roma Łoza, Rafał Bober, Ela Gąsior, Jacek Gąsior, Benia Otto, Krystian Otto, Wojtek Organa, Ela Medyńska, Zbyszek Łyczakowski, Irmina Nawrotek, Gizela Malinowska, Teresa Nikończuk, Wojtek Bernadek, Urszula Bernadek, Jan Klucznik, Ewa Klucznik, Staszek Koszela, Ewa Babec, Małgosia Listwan, Gosia Kozica, Jacek Teodziecki, Elwira Jenerałek, Alina Janke, Ula Dudek, Tadek Sarzyński, Ela Organa, Marek Żero, Tomek Tomaszewicz, Janek Tomaszewicz, Renia Paraszkiewicz, Janka Watorowska, Danka Zaleska, Agnieszka Kubiak, Janka Topornicka, Anna Szafratowicz, Mirka Lipińska, Danuta Sobocińska, Jan Sobociński, Ewa Czeczemska, Magda Maćkowiak, Magdalena Wierusz, Ala Patz, Andrzej Medyński, Ryszard Anyszko, Maria Anyszko, Edyta Królik, Stefania Łuczak, Gertruda Konoplicka, Andrzej Konoplicki, Wanda Kotwicka, Tomasz Kotwicki, Ewa Kotwicka-Ulbrych, Krzysztof Ulbrych, Zbigniew Szumski.

Program przebogaty, jak na to zasługiwało uczczenie 35-lecia działalności „Grupy Opty”.
Piątek: piesza wycieczka po Słubicach i Frankfurcie n/Odrą, a po kolacji spotkanie w Klubie Olimpijczyka. W sobotę wyjazd do Berlina. Zwiedzanie z przewodnikiem: Katedry Berlińskiej i olbrzymiej ekspozycji w Muzeum Pergamońskim. Potem Katedra św. Jadwigi, Plac Poczdamski z pomnikiem Holokaustu, udział w demonstracji Zielonych i wejście do Reichstagu — z kopuły wspaniała panorama miasta,
Brama Brandenburska, „Charlie Point” z resztką Muru Berlińskiego, Muzeum Erotyki i powrót do Słubic spod Sony Centrum. Wieczorem po kolacji śpiewanki z nowego przygotowanego przez Zbyszka Śpiewnika Opty, oczywiście niezastąpiony Tomek się nie oszczędzał – „grał jak z nut”. Niedziela to cześć polska: przejazd do Świebodzina, przywitanie się z Opiekunami, wspólna msza intencyjna w kościele p.w. N.M.P., potem kwiaty pod tablicą na domu dr Wierusza i wędrówka pamięci po cmentarzu komunalnym. Zlot zamykał wspólny obiad w restauracji „U Toma”.

23.09 – 01.10. 2009 r.

Pielgrzymka XXXV-lecia „Grupy Opty” do Ziemi Świętej.

Komandor: Janina Ochojska, koordynator: Ela Medyńska.
Ilość uczestników: 16
Uczestniczyli: Danuta Sobocińska, Ela Organa, Małgosia Korzeniowska, Dorota Kruczek, Zbigniew Łyczakowski, Maryla Łyczakowska, Teresa Nikończuk, Ela Medyńska, Andrzej Medyński, Teresa Wierzba-Bobrowicz, Kasia Młynarczyk, Janka Ochojska, Maryla Orłowska, Jan Orłowski, Wanda Nowina-Konopka oraz przewodnik duchowy ks. Grzegorz Ryś. Była to dziewięciodniowa wędrówka po Ziemi Świętej z duchowym przewodnikiem ks. Grzegorzem Rysiem: od Góry Tabor, poprzez Jezioro Galilejskie, Nazaret, Betlejem i wielu innych miejsc związanych z życiem Jezusa Chrystusa, na zakończenie dwa dni w Jerozolimie. W kronice dokładny zapis naszych peregrynacji, a obok bogaty serwis zdjęciowy.

Wstecz Dalej