Jacek Gąsior

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Żegnaj Jacku, jak trudne są te słowa, gdyż spotkaliśmy się pół wieku temu, miałeś siedem lat.
Wrastałeś w naszą społeczność, byłeś aktywnym członkiem SKKT, brałeś udział w wielu wycieczkach i pracy koła.
Do Grupy Opty dołączyłeś w 1981 roku podczas VII Zlotu w Łagowie będąc studentem Wydziału Prawa UW.
Byłeś współtwórcą Stowarzyszenia – finalnie dokonując jego rejestracji.
Spotykaliśmy się z Tobą podczas 32 zlotów, dwóch z nich byłeś współorganizatorem (15 w Warszawie i 31 w Licheniu),
ale kunszt organizatorski pokazałeś podczas autorskiej „Wizyty na Podlasiu” – 37 zlot w 2011 roku.
Ostatnie nasze spotkanie miało miejsce w 2019 roku podczas obchodów 70-lecia LCO.
Mieliśmy nadzieję na choć krótkie spotkanie w Miliczu – podczas naszego tegorocznego zlotu….
Jacku, będziesz z nami nadal na wszystkich zlotach.
Do spotkania….