Historia Milicza


Historia Milicza.

Milicz – (z niemieckiego Militsch), to miasto będące siedzibą powiatu i gminy, w północnej części
województwa dolnośląskiego, leżące nad Baryczą. Wg danych z 30 czerwca 2008 r. miasto liczyło
11 889 mieszkańców. Siedziba urzędu miejskiego i starostwa powiatowego.
Miasto leży przy drodze krajowej nr 15, przy linii kolejowej Wrocław – Jarocin, ok. 55 km od
Wrocławia. W okolicach Milicza znajdują się największe w Europie stawy hodowlane. Co roku władze
miejskie organizują tu imprezę zwaną Świętem Karpia Milickiego oraz Dni Ziemi Milickiej.

Historia miasta
Milicz wzmiankowany po raz pierwszy w dokumencie z 1136 roku, wymieniony jako jedna z
posiadłości arcybiskupa gnieźnieńskiego – zamek „Milich” w przywileju papieża Hadriana IV z 1154
roku, natomiast w dokumencie z 1249 roku wymieniono Milicz po łacinie jako Milicium. Prawa
miejskie uzyskał w 1245 roku.

Od czasów Bolesława Krzywoustego Milicz należał do ziemi śląskiej i był siedziba kasztelanii. W latach
1164 – 1358 należał do Księstwa wrocławskiego, wymieniony jako jedno z miast przypadłych księciu
Bolesławowi Wysokiemu. Po Henryku Pobożnym miasto odziedziczył jego syn Henryk III. Później
stanowił własność Henryka IV Probusa, a potem Henryka Grubego. W wyniku wojny z księciem
głogowskim Milicz wchodzi we władanie Henryka Głogowczyka w 1290 roku. Po śmierci Henryka
Wiernego w 1309 miasto wraz z Oleśnica dziedziczą książęta oleśniccy – Bolko i Konrad, od których
Milicz zakupiło biskupstwo wrocławskie. Od 1494 siedziba wolnego państwa stanowego należącego
do Kurzbachów, a od 1590 do Maltzanów, Zachowany średniowieczny układ miasta zbliżony do
owalu, z rynkiem i ulicami zbiegającymi się przy dawnych bramach miejskich.

22 stycznia 1945 r. zdobyty przez Armie Czerwona został wraz z tzw. Ziemiami Odzyskanymi
przyznany Polsce w ramach ładu pojałtańskiego przez zwycięskie mocarstwa II wojny światowej jako
rekompensata za utracone przez Polskę Kresy Wschodnie. Dotychczasowi mieszkańcy miasta ulegli
wysiedleniu do Niemiec i zostali zastąpieni ludnością polską.