H_Cz_Opty_Wanda Kotwicka

Doktor Wanda Kotwicka pochodzi z Gniezna, pracę w Państwowym Zakładzie Leczniczo-Wychowawczym dla Dzieci w Świebodzinie podjęła w 1955 roku wraz z mężem dr. Antonim Kotwickim poznanym podczas studiów w poznańskiej A.M. Nasz Ośrodek był jedynym miejscem pracy zawodowej Państwa Kotwickich. Pani Doktor Wanda Kotwicka była wieloletnim ordynatorem Oddziału R.II, a po tragicznej śmierci męża od 1984 roku do przejścia na emeryturę w 1992 roku pełniła funkcję dyrektora Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno – Ortopedycznego w Świebodzinie. W ślad za rodzicami lekarzami są wszystkie dzieci, a tradycje w ortopedii przejął najmłodszy syn prof. Tomasz Kotwicki.