H_Cz_Opty_M i R Anyszko

Państwo Maria i Ryszard Anyszko – poznali się pracując w naszym Ośrodku. Pan Ryszard (ur. W Warszawie w 1935 r.) jako młody nauczyciel (po trzech latach pracy w szkole w Rakowcu pod Świebodzinem) w 1955 roku rozpoczął pracę w naszym Ośrodku, pani Maria – repatriantka z Wilna przyjechała wraz z rodziną do Świebodzina, a pracę w ówczesnym S.R.O. podjęła trzy lata później. Pracując jako nauczyciele w naszym Ośrodku ukończyli magisterskie studia pedagogiczne:  –  pan Ryszard prowadził dodatkowo m.in. harcerstwo, zajęcia logopedyczne, do 1976 roku pełnił funkcję kierownika szkoły, w 1984 roku przeszedł na emeryturę. O licznych zainteresowaniach państwa Anyszko piszemy na naszej stronie www (z belki Ludzie).