H_Cz_Opty_Eugeniusz Dziewa

Pan Eugeniusz Dziewa – pochodzi z Kołomyi,  urodził się 17.12.1928 r. w dawnym województwie stanisławowskim na Ukrainie. Po wojnie wraz z wieloma innymi repatriantami ze Wschodu osiedlił się w 1947 roku w Świebodzinie i już od 2 maja tego roku rozpoczął pracę w naszym Ośrodku – wówczas w Zakładzie „Caritas”. Brał czynny udział w tworzeniu Ośrodka, m.in. remontując sieć ciepłowniczą, a potem przez szereg lat pracował jako kierowca zakładowy. Nauczył jazdy samochodem również dra Wierusza. Znał każdego wychowanka – zawsze mówił nam po imieniu. To Panu Geniowi śpiewaliśmy podczas wycieczek „Panie Geniu gazu, panie Geniu gazu, bo pół litra jest w garażu…” (o co się nigdy nie obrażał). Odnośnie śpiewu – pan Geniu występował w Chórze „Harfa” prowadzonym m.in. przez naszego profesora Sobocińskiego. Od lat towarzyszy działaniom naszego Stowarzyszenia.