Była dla nas wielkim autorytetem moralnym

Optymiści !
Prezes Andrzej M. zaprasza do wspomnień o niezwykłej postaci Pani dr Genowefy Abłażej.
Na naszej stronie, w zakładce LUDZIE, prezentujemy nowe opracowanie niezwykłego życiorysu
Pani Doktor oraz wiele unikalnych zdjęć.

Była dla nas wielkim autorytetem moralnym.
Z uwagą słuchaliśmy jej opowieści o Afryce i pracy misyjnej.
Została w naszej pamięci jako osoba umiejąca znaleźć uśmiech i dobre słowo w każdej sytuacji.