Historia

H I S T O R I A   „G R U P Y    O P T Y”

Stowarzyszenia im. Lecha Wierusza

Informacje źródłowe, opracowanie i komentarze: Andrzej Medyński