Słowo Prezesa nr 116

Drodzy pt. Członkowie i Sympatycy
„Grupy Opty” –Stowarzyszenia
im. Lecha Wierusza w Świebodzinie.

 

Z nieukrywanymi obawami piszę do Was pierwsze w tym roku Słowo Prezesa, ale nikt nie potrafi przewidzieć jak kształtować się będzie najbliższa przyszłość, więc OPTY-mistycznie planujmy bieg wydarzeń zakładając, że sezon letni będzie już bardziej normalny.

 

Wiemy, że dla nas podstawowym wydarzeniem jest coroczny – zlot zazwyczaj odbywający się we wrześniu, o nim chciałbym przede wszystkim napisać. Nie widzę przyczyn byśmy wycofali się z planowanego spotkania w Miliczu. Państwo Bernadkowie mają już nawiązane kontakty i jak tylko sytuacja po tej fali covidu się wyjaśni zaczną działać. Obligatoryjnie musimy odbyć Walne Zgromadzenie, statut mówi o czteroletnich kadencjach, więc nie przeciągajmy dalej trwającej już 6. rok obecnej kadencji. Miejsce spotkania i okoliczności sprzyjać będą jak najbardziej rozmowom, dyskusjom, właściwym wyborom oraz układaniu planów na przyszłość. Dopóki chociaż jeden z nas będzie – Opty istnieje. Zachęcajcie do kontaktów z naszą społecznością, były nas tysiące w LORO, a mamy tylko 84 członków Stowarzyszenia. Myślę, że 20 złotowa minimalna składka roczna nie odstrasza od faktu podpisania deklaracji.

 

Oczywiście wiemy, że możemy liczyć na naszych Sympatyków, ale we wszelkiej sprawozdawczości musimy opierać się na konkretnej liście zdeklarowanych członków. Jeszcze nie było takiej sytuacji, że zgłoszeń było więcej niż miejsc (np. w przypadku wyjazdu, gdzie jest limit) i nie musieliśmy odmawiać udziału zgłaszającym się sympatykom. Deklarację można pobrać ze strony www.opty.info (na belce kliknąć w OPTY i dalej w KONTAKT. Tam jest druk deklaracji do pobrania, podpisania i przesłania pod adres: prezes@opty.info, lub pocztą pod mój adres: Andrzej Medyński, 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 19 m 74.

 

Oczywiście interesują nas Wasze spotkania, nadsyłajcie zdjęcia, relacje, śmiało piszcie o wszystkich sprawach na FORUM. Dużym ułatwieniem jest Opty na fb, tam możecie zamieszczać Wasze doniesienia. Nie poddawajmy się niszczącej sile erozji jaką wywołuje czas. Tym bardziej doceniam teraz nasze kroniki, ale postaram się by zdjęcia do nich wklejane były dokładniej opisywane. Obecnie po zeskanowaniu negatywów z wycieczek szkolnych w ramach SKKT (około 1970 roku) mam trudności z rozpoznaniem wielu osób i liczę na Waszą pomoc po ich „zawieszeniu” na stronie.

 

Łączę serdeczne pozdrowienia i ufając, że jesteśmy wszyscy zaszczepieni – doczekamy zlotowego spotkania – niebawem.

 

Aha! Numer konta się nie zmienił: 70 9660 0007 0020 4987 2000 0010

 

02.02.2022 r. prezes Andrzej Medyński