Słowo Prezesa nr 120

   Drodzy pt. Członkowie i Sympatycy
   „Grupy Opty” –Stowarzyszenia
   im. Lecha Wierusza w Świebodzinie.

Zgodnie ze Statutem „Grupy Opty” – Stowarzyszenia im. Lecha Wierusza w Świebodzinie zwołujemy
Walne Zgromadzenie Członków oraz Sympatyków, które odbędzie się dnia 
16.09.2022 r. o godz. 19.30 w terminie I  oraz dnia 16.09.2022 r. o godz. 20.00 w terminie II

w Miliczu, adres: Hotel „Borowik” ul. Poprzeczna 13.


Program obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór protokolanta i przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej o ważności Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Rady „Grupy Opty” X kadencji.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej X kadencji.
9. Zatwierdzenie sprawozdań – merytorycznego oraz finansowego. (Uchwała nr. 1)
10. Udzielenie absolutorium Radzie „Grupy Opty”. (Uchwała nr. 2)
11. Wybór Rady oraz Komisji Rewizyjnej „Grupy Opty” na XI kadencję.
12. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjno – Wyborczej z wynikami głosowań nad
      wyborem Rady „Grupy Opty” na XI kadencję. (Uchwała nr. 3)
13. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjno – Wyborczej z wynikami głosowania nad
      wyborem Komisji Rewizyjnej „Grupy Opty” na XI kadencję. (Uchwała nr. 4)
14. Dyskusja nad nadaniem numeru obecnego Zlotu wraz z podjęciem stosownej uchwały.
     (Uchwała nr. 5)
15. Dyskusja nad planem działalności Stowarzyszenia.
16. Wolne wnioski.
17. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej roześlemy e-mailem do Członków, zainteresowanych
Sympatyków proszę o e-mail z prośbą o przesłanie.


Do zobaczenia na Zlocie w Miliczu
– wstępny plan rozlokowania dokonany,
przewidywana dopłata 200 zł.

Na zakończenie, dla ułatwienia jak zawsze podaję numer naszego konta w
Banku Spółdzielczym Siedlec nr.: 70 9660 0007 0020 4987 2000 0010

Z serdecznymi, w pełni letnimi pozdrowieniami – Wasz prezes Andrzej Medyński.
26.08.2022 r.