Słowo Prezesa nr LXXXVIII

Drodzy pt.

Członkowie  i  Sympatycy
„Grupy Opty”

Stowarzyszenia im. Lecha Wierusza
w Świebodzinie.

 

Zgodnie z uchwałami ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków i Sympatyków ,które odbyło się w roku ubiegłym podczas 43 Zlotu „Grupy Opty” w Poznaniu – porządkujemy nasze sprawy.

 

Uchwalony na Walnym Zgromadzeniu nowy Statut po rejestracji w KRS jest już do wglądu na stronie pod zakładką  OPTY -> STATUT.   Poniżej  w zakładce ZARZĄD  podajemy aktualny skład   Rady Grupy Opty i skład Komisji Rewizyjnej. Publikujemy także nasze dane rejestrowe: NIP, REGON i KRS.

 

Na stronie  opty.info, w zakładce OPTY -> KONTAKT,  umieściliśmy wzór deklaracji członkowskiej, którą należy pobrać i po wypełnieniu przesłać e-mailowo lub pocztą z własnoręcznym podpisem. Podajemy także numer konta bankowego, pod który członkowie zobowiązują się do wpłaty składki rocznej.

 

Nasza działalność opiera się na pracy wolontariuszy, a niezbędne koszty pokrywamy ze składek, więc ich regularne opłacanie jest warunkiem dalszego funkcjonowania Stowarzyszenia. Kwota składki nie została zmieniona, wynosi  jedynie 20 zł rocznie. Rada „Grupy Opty” corocznie składa sprawozdanie z działalności wraz ze szczegółowym rozliczeniem budżetu.
Jej działalność kontroluje Komisja Rewizyjna, wszystkie protokoły są przedstawiane na  Walnych Zgromadzeniach odbywających się (od ubiegłego roku) co cztery lata.

 

Apeluję niniejszym do naszych Członków, którzy nie złożyli jeszcze wypełnionej i własnoręcznie podpisanej deklaracji o uzupełnienie  zaległości, proszę o to również najstarszych (stażem) Członków Stowarzyszenia.  Apeluję również do dotychczasowych sympatyków, czujmy się elitą tworzoną przez byłych wychowanków Ośrodka w Świebodzinie.

 

Obowiązki i prawa członków ujęte są w naszym statucie.  Jednym z takich obowiązków jest opłacanie składek – proszę więc  o ich wpłatę na podane konto bankowe.

 

Jesteśmy otwarci i chętnie gościmy na naszych spotkaniach zlotowych również sympatyków, ale w przypadku ograniczonej ilości miejsc pierwszeństwo mają członkowie stowarzyszenia.  Jednym z takich przywilejów i obowiązków członka stowarzyszenia jest aktywny udział w pracach stowarzyszenia. Myślę, że mimo różnych lat pobytu w Ośrodku  w Świebodzinie wiele nas łączy i nasza działalność ma sens, a gromadzone na tej stronie materiały wzbogacają historię. Nadal czujemy się związani z Ośrodkiem (ileż miał różnych nazw) i z Ziemią Świebodzińską.

 

Kolejną sposobnością do wspomnień będzie nasz 44 Zlot w Zamościu, planowany w terminie 14-16 września.
Komandorem jest Marcin Iwanicki. Zaplanujcie urlopy tak, abyście mogli być z nami.

 

Serdecznie pozdrawiam  Andrzej Medyński

Warszawa,  20.03.2018 r.