Słowo Prezesa nr 93

 

Drodzy  pt.  Członkowie  i  Sympatycy
„Grupy Opty”
–  Stowarzyszenia im. 
Lecha Wierusza
w Świebodzinie.

 

Jak zawsze nazbierało się sporo tematów, to powinno uświadomić mi celowość częstszych edycji Słowa Prezesa. Analizę wydarzeń, z racji miejsca – tylko hasłowo, przeprowadzę chronologicznie.

Wspaniale udała się nam pozlotowa współpraca, świadczą o tym zawieszone na naszej stronie zdjęcia ze Zlotu oraz te dodatkowe kolekcje z dojazdów i powrotów. Mam nadzieję, że pomysł chwycił. Serdecznie dziękujemy. Jeszcze niech tylko poprawi się „wpisywalność” na naszą www, a będę w 100% kontent. Przepraszam, bo tylko ja zalegam z wpisem do kroniki. Opóźniłem czasowo, bo wyświetlimy go na koniec roku, jako swoiste podsumowanie sezonu.

8 października odszedł przedwcześnie Piotr Pawłowski, który jak nikt przed Nim naprawdę zintegrował środowisko niepełnosprawnych, choć mówią, że nie ma ludzi nie zastąpionych, to obawiam się, że długo nie będzie tak Wspaniałego Lidera z tak wspaniałą charyzmą. Uczestniczyliśmy w pogrzebie, a nasza Janeczka pożegnała św. p. Piotra nad mogiłą.

25 października odbył się IV Kongres osób z Niepełnosprawnościami pod hasłem: „Za Niezależnym Życiem”. Delegatami byli głównie ludzie młodzi, a dyskusja potwierdziła jak wielkie są ich oczekiwania i aspiracje życiowe i zawodowe. Zmartwił mnie fakt niemożności utworzenia wspólnego lobby, wspólnej reprezentacji, gdyż podzieleni i z tak różnymi problemami nie przebijemy się przez długi szereg niemożności. Jesteśmy na końcu w realizacji wszelkich spraw, jedynie przed wyborami używa się nas przedmiotowo. Pozytywnym rezultatem jest wniesienie do wszystkich ustaw dodatkowych paragrafów normujących stan prawny osób z niepełnosprawnością, tak by były zgodne z podpisaną „Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami”. Nie możemy być ciągle inną grupą społeczną- ze sprawami li tylko wg. odrębnej ustawy.

No i na zakończenie gorąco polecam zapoznanie się z wpisem w wydarzeniach pod hasłem:

„Człowiek i zdrowie. Wiktor Dega – życie i dzieło”. Jest to zapis mojego w Waszym imieniu wystąpienia na Konferencji Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu w dniach 8 – 9 listopada b.r. Podczas mojej wypowiedzi w tle na ekranie wyświetlana była prezentacja 160 zdjęć z naszej historii obrazujących wcielenie idei rehabilitacji jaką propagował Profesor Wiktor Dega, tak wiernie realizowanej przez dra Leśkiewicza i dra Lecha Wierusza w Ośrodku w Świebodzinie.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Andrzej Medyński

Warszawa, 25.11.2018 r.

P.S. Nie zapominajcie o składce rocznej: Bank Spółdzielczy Siedlec
NR RACH. BANKOWEGO: 70 9660 0007 0020 4987 2000 0010.