Świebodzin
Stanisław KoszelaLeszek Paczkowski Jagoda Gajlun-Markur
 
 
 
LESZEK PACZKOWSKI

          Lech Paczkowski urodził się w 1960 r. w Międzyrzeczu, tam uczęszczał do szkoły podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego. Następnie naukę kontynuował w Warszawie w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej - obecnie Akademii Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej.
Profesor Maria Grzegorzewska od 1974 roku jest również patronem Szkoły Podstawowej , Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego przy Lubuskim Ośrodku Rehabilitacyjno- Ortopedycznym ( LORO ) w Świebodzinie.
Ukończył studia na kierunku Pedagogika Terapeutyczna w 1987 roku, a dodatkowo w późniejszym terminie studia podyplomowe na kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna APS im. Marii Grzegorzewskiej.

         Obecnie pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym ( MOW ) No.2 w Warszawie ul. Strażacka oraz w Ośrodku Społeczno Wychowawczym ( OSW ) No. 2 w Warszawie ul. Brożka jako wychowawca młodzieży i nauczyciel gimnazjalny.
Z uczelnią nadal jest związany będąc pracownikiem administracyjnym w Wydawnictwie APS.

          W świebodzińskim LORO przebywał w latach 1972 - 1973 na Oddziale Ort. I u dr A. Kotwickiego.
Tam też związał się nierozerwalnie z działalnością ZHP - naszym Szczepem Nieprzetartego Szlaku im. Kornela Makuszyńskiego - "Makusynami" pod wodzą dh Stanisława Janika. W latach 1974 do 1979 był uczestnikiem letnich obozów przysanatoryjnego szczepu w Niesulicach, a od 1980 roku jest instruktorem na tych obozach. Zawsze pełen energii, inicjator niezwykłych pomysłów i ciekawych akcji, rozśpiewany, z nieodłącznym akordeonem.
Jednym z tych pomysłów, których Leszek jest współtwórcą są od 1987 roku organizowane coroczne letnie Zloty Makuwygów w Niesulicach, czyli tych wyrośniętych nieco harcerzy rodem z LORO. Jest również inicjatorem i współzałożycielem Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji "Makuwygi".

          Aktywny członek "Grupy Opty" - Stowarzyszenia im. Lecha Wiersza w Świebodzinie, uczestnik Zlotów Opty od 1981 roku.
27 marca 2005 roku w Gdyni zawarł ślub z Joanną Grzenkowicz i obecnie wychowują dwójkę dzieci: Agatkę i Jędrusia.
Stanisław KoszelaLeszek Paczkowski Jagoda Gajlun-Markur
 
WEBMASTER